โครงการ “การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าที่มีต่องานบริการ" บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สถานที่ : ห้องประชุม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 หน่วยงานผู้จัด : สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click