โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ "CHAMP 17" @ ห้องประชุมมะหาด (U 301) อาคาร U Plaza 19 มิถุนายน 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click