โครงการ “พัฒนาทีมงาน เสริมสร้างสายสัมพันธ์” รุ่นที่ 6 บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) วันที่ 7-8 มิถุนายน 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click