ตัวแทนจากบริษัท Acer มอบ tablet Acer android จำนวน 10 เครื่องให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ ห้อง Einstein วันที่ 2 พฤษภาคม 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click