โครงการ “พัฒนาทีมงาน เสริมสร้างสายสัมพันธ์” รุ่นที่ 4 บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) วันที่ 29-30 มีนาคม 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click