โครงการ หลักสูตร“ พัฒนาทีมงานเสริมสร้างสายสัมพันธ์ ” ห้างหุ้นส่วน ปาล์มพาราวู้ด จำกัด สถานที่ : อนาวิลล่า ตังเกรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2557 หน่วยงานผู้จัด : สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click