โครงการการพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk Rally กลุ่มบริษัทในเครือฉัตรทอง พร็อพเพอร์ตี้ จัดโดย สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ วันที 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click