ประเมินประสิทธิภาพความมั่นคงและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 23 มกราคม 2557 ห้องประชุมไอน์สไตน์

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click