ว่าที่ร้อยตรีศรันย์ จันทรเจริญ ตัวแทนจากบริษัท หาดใหญ่ เจอร์นี่ทัวร์ จำกัด เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ ศูนย์ประณีตศิลป์ พร้อมประชุมหารือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวหาดใหญ่ วันที่ 7 มกราคม 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click