คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ จังหวัดสตูล เยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน สำนักวิทยบริการ และศูนย์ประณีตศิลป์ วันที่ 7 มกราคม 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click