"สวรรค์บ้านนา เฮฮาบ้านทุ่ง" : ม.หาดใหญ่จัดงานเลี้ยงเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ให้แก่บุคลากร ม.หาดใหญ่ @ ศูนย์กีฬาฯ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2556

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click