วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มาศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีกับทางศูนย์คอมพิวเตอร์
ณ ห้อง U-301 อาคาร U-Plaza และบริเวณศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2556

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click