โครงการการพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk Rally กลุ่มบริษัทในเครือฉัตรทอง พร็อพเพอร์ตี้ จัดโดย สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ วันที 5- 6 ธันวาคม 2556 ณ บ้านหน้าเกาะ บลีสฟูล รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click