นายมนตรี ศรียงค์ กวีซีไรต์ ปี ๒๕๕๐ รางวัลเชิดชูเกียรติ “มะหาดเพชร”

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click