อบรมหลักสูตร “เทคนิคการขายเชิงรุก สำหรับ Super Sales ” ให้กับบุคคลสนใจทั่วไป ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ ห้องอบรม U-210 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click