โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) จัดโดย สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการวันที 26- 27 กันยายน 2556 ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติค โฮเทล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click