โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาคน พัฒนางาน สู่ความสำเร็จขององค์กร” ให้กับบริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด ในวันที่ 21 กันยายน 2556 ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click