การจัดอบรมการออกแบบงานศิลปกรรม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ วันที่ 11 กันายน 2556 โดย อาจารย์อรุณศักดิ์ พัฒนะกุลอนันต์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click