โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk & Car Rally ” ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลพะตง ในระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2556 ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง