คณะจากบริษัท Apple Thailand เข้าพบผู้บริหารม.หาดใหญ่ เพื่อประชุมหารือทิศทางการดำเนินงานด้าน iLearning ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมสมุย อาคารสุราษฎร์ธานี วันที่ 8 กรกฎาคม 2556