โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สูตรสำเร็จการเป็นหัวหน้างาน" ให้กับ บริษัท ลี การ์เดนส์ โอเต็ล จำกัด ณ ห้องประชุมนพเก้า โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2556