วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ทำการส่งมอบ iPad ให้แก่นักศึกษา เพื่อรองรับการเรียนการสอนภายใต้แนวคิด iLearning ณ ห้องประชุมมะหาด อาคาร U-PLAZA มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 14 มิถุนายน 2556