งานวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 3 (Hatyai Inno Q Day 2013) ณ ห้องป่าตอง อาคารภูเก็ต
วันที่ 30 พฤษภาคม 2556