โครงการกีฬาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 Asean HU Healthy Games (รอบบ่าย)
วันที่ 22 พฤษภาคม 2556