สำนักฝึกอบรมบริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ จัดอบรม "กลยุทธ์ธุรกิจกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558" โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ณ ห้องประชุมสมิหลา อาคารสงขลา ม.หาดใหญ่ วันที่ 17 เมษายน 2556