โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาคน พัฒนางาน สู่ความก้าวหน้าขององค์กร” ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาล์มพาราวู้ด ณ ตาลคู่บีชรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2556