โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk & Car Rally" ให้กับเทศบาลตำบลน้ำน้อย ณ โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
วันที่ 21 ธันวาคม 2555