มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย สถาบันในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2555
ณ อาคาร U-Plaza ม.หาดใหญ่ วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2555