โครงการหลักสูตร "การพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk & Car Rally" ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลคลองแงะ ณ โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 21-22 กันยายน 2555