โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วย 7QC Tools" โดย อาจารย์เธียรชัย พันธ์คง ณ ห้องประชุมมะหาด (U-301) อาคารยูพลาซ่า ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 17 กันยายน 2555