โครงการอบรมหลักสูตร“การสร้างประสบการณ์และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า”Customer Relation Management (CRM)ให้กับบริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน)
วันที่ 10-11 กันยายน 2555  ณ โรงแรมซากุระแกรนด์วิว หาดใหญ่