บรรยากาศพิธีประสาทปริญญารุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 1 กันยายน 2555

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click