โครงการ” การพัฒนททีมงานด้วยกิจกรรม Walk & Car Rally” บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด
วันที่ 28 กรกฎาคม 2555