กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39  (1 – 8 พฤษภาคม  สงขลานครินทร์เกมส์ 2555 ) การแข่งขันกีฬาประเภทวิ่งผลัด 4X400 เมตร (ชาย) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  1.นายซาอารี เจ๊ะหะ  2. นายกรกริช  วิชัยดิษฐ  3.นายทนงศักดิ์  ลิ่มเนี่ยว  4.นายเกรียงไกร  กาสัน