มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม โครงการ THAILAND ICT EXCELLENCE AWARDS 2011
วันที่ 27 เมษายน 2555