มหาวิทยาลัยหาดใหญ่บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ณ ห้อง U-STUDIO คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร U-PLAZA วันที่ 28 กรกฎาคม 2554