โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ประณีตศิลป์และโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วันที่ 13 กรกฎาคม 2554