มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ต้อนรับคณะ UNIVERSITY TEKMOLOGI MARA ( PERAK ) วันที่ 21 กรกฎาคม 2554