พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รุ่นที่ 12 ประจำปี 2554 วันที่ 10 กันยายน 2553

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click