งานวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ Hatyai Inno-Q Day 2011
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 และห้อง Studio ชั้น 3 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 25 พฤษภาคม 2554