คณะกรรมการตัดสิน โครงการ THAILAND ICT EXCELLENCE AWARDS 2010 ทำการตรวจประเมินรอบที่สอง ระบบ eService
ณ ห้องประชุมสมุย 3202 อาคารสุราษฎร์ธานี
วันที่ 07 มีนาคม 2554