พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รุ่นที่ 11 ประจำปี 2553 วันที่ 4 กันยายน 2553

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click