พิธีเปิดอาคารภูเก็ต โดย พลอากาศเอกประหยัด ดิษยะศริน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2553