ครบ 72 ปี ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน กิจกรรมการปลูกต้นไม้
วันที่ 20 พฤษภาคม 2553