โครงการหาดใหญ่แฟร์ 2010 วันที่ 13-15 มกราคม 2553
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
  พิธีเปิดโครงการหาดใหญ่แฟร์ 2010
ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา
วันที่ 13 มกราคม 2553

  พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักรัฐศาสตร์ดีเด่น
ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 13 มกราคม 2553

  การบรรยายพิเศษ นิติวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์
โดยแพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
วันที่ 13 มกราคม 2553

  การบรรยายพิเศษ มองฝ่าวิกฤติ ธุรกิจใต้ โดย คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา
วันที่ 13 มกราคม 2553

  การแข่งขันตอบปัญหา คุณคืออัจฉริยะ (ตอบปัญหาความรู้ทั่วไป)
ณ ห้องประชุมสมิหลา อาคารสงขลา
วันที่ 13 มกราคม 2553

  การแข่งขันโต้วาทีมัธยมศึกษา
ณ ห้องสมิหลา อาคารสงขลา
วันที่ 13-15 มกราคม 2553

  การตอบปัญหายุวรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 5
ณ ห้องประชุมป่าตอง
วันที่ 13 มกราคม 2553

  โครงการ HU DEW Contest ครั้งที่ 6 (การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์)
ณ ห้อง U-301 และห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
วันที่ 13 มกราคม 2553

  การบริจาคโลหิต
ณ ลานกิจกรรม อาคารสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 13 มกราคม 53

  โครงการประกวดภาพถ่าย
ณ ลานกิจกรรม U Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 13-14 มกราคม 2553

  การบรรยาย GIS 4 U (ภูมิสารสนเทศ) โดย คุณณัฎฐกฤต กนิษฐคนธ์ บริษัทโลตัสคอลซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ณ ห้องพงัน อาคารสุราษฎร์ธานี
วันที่ 13-15 มกราคม 2553

  โครงการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะภาษาจีน
ณ ลานกิจกรรม U-Plaza
วันที่ 14 มกราคม 2553

  อบรมการเขียนแผนธุรกิจระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ณ ห้องประชุมกะตะ อาคารภูเก็ต
วันที่ 14-15 มกราคม 2553

  อบรมเชิงปฎิบัติการด้านการโฆษณา โดยคุณสรณ์ จงศรีจันทร์ CEO บริษัท Yong & Rubicam Ltd. และคณะ
ณ ห้อง U-301 อาคาร U-Plaza ่
วันที่ 14-15 มกราคม 2553

  อบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ IT Genius Camp
ณ ห้องประชุม 3305 อาคารสุราษฎร์ธานี
วันที่ 14-15 มกราคม 2553

  การประกวด Hatyai Music Awards ครั้งที่ 7
ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา
วันที่ 14 มกราคม 2553

  การประกวดกล่าวสุนทรพจน์
ณ ห้องประชุมป่าตอง อาคารภูเก็ต
วันที่ 14 มกราคม 2553

  กิจกรรมตอบคำถาม Rich Game (การตอบคำถามปัญหาภาษาอังกฤษ)
ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารภูเก็ต
วันที่ 14 มกราคม 2553

  โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ณ ห้อง U-204 อาคาร U Plaza
วันที่ 15 มกราคม 2553