พิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2550 วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2551 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click