ค้นหา
   
 
วันที่ ภาพเหตุการณ์ ไฟล์ VDO
5-6 สิงหาคม 2549  การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา Hatyai Music Awards#4 (รอบคัดเลือก) ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา
-
28 กรกฏาคม 2549  ITV Young Reporter 2006
-
20-22 กรกฎาคม 2549  คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เดินทางไปแสดงนาฏศิลป์ ณ มหาวิทยาลัย KUKUM
-
12 -19 กรกฎาคม 2549   โครงการฟุตบอล 7 คน ม.หาดใหญ่ต้านภัยเอดส์คัพครั้งที่ 1 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัย
-
8-10 กรกฎาคม 2549   โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำคลองอู่ตะเภา ณ อุทยานป่าต้นน้ำผาดำ คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
-
15-16 กรกฎาคม 2549  ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติจัดโครงการตามรอยพ่อ ปลูกป่าชายเลน จังหวัดตรัง
-
15 กรกฏาคม 2549  โครงการแข่งกีฬาสานสัมพันธ์ฅนกิจกรรมเกมส์ ครั้งที่1
-
7-9 กรกฎาคม 2549  ชมรมอาสาพัฒนาชนบทออกค่าย ณ โรงเรียนบ้านคีรีวงศ์ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
-
17-18 มิถุนายน 2549  ชมรมอาสาพัฒนาชนบท นำเสนอโครงการนวัตกรรมค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้า
-
5 กรกฏาคม 2549  กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2549 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 3
-
1 กรกฎาคม 2549   กิจกรรมสายใย สายสัมพันธ์ ม.หาดใหญ่ ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา
-
3-7กรกฏาคม 2549  ชมรมคุณธรรมสายสัมพันธ์ จัดโครงการรณรงค์การเก็บจาน ณ โรงอาหารอาคาร 3 และโรงอาหารอาคาร 1
-
23-25 มิถุนายน 2549  โครงการความรู้คู่คุณธรรม 1/2549 ณ วัดถ้ำสุมะโน จังหวัดพัทลุง
-
29 มิถุนายน 2549   พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2549
-
24 มิถุนายน 2549  บรรยายพิเศษ เรื่อง "กลยุทธ์การคิดให้รวยและมีสุข" โดย ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา
-
17 มิถุนายน 2549  โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 1 / 2549
-
16 มิถุนายน 2549  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 1 / 2549
-
14 มิถุนายน 2549  สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดคอนเสิร์ตจากประเทศสิงคโปร์ พบศิลปินกลุ่ม Forerunner
-
12 มิถุนายน 2549  โครงการการบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการบริหารงานเพื่อความสำเร็จขององค์การ”
-
10 มิถุนายน 2549  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2549
-
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8