พิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2548 โดย ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นประธานในพิธี วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2549 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click