ค้นหา
   
ประจำปีการศึกษา 2548
 
วัน/เดือน/ปี
ชื่อเหตุการณ์
รุปภาพ
ไฟล์ VDO
26 - 28 พฤษภาคม 2548
โครงการพัฒนาศักยภาพนักกิจกรรมนักศึกษา

ดาวน์โหลด
18 มิถุนายน 2548
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท

ดาวน์โหลด
20 - 26 มิถุนายน 2548
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ดาวน์โหลด
1 กรกฏาคม 2548
กิจกรรม "สานสัมพันธ์น้อง - พี่นิติศาสตร์"

ดาวน์โหลด
2 กรกฏาคม 2548
กิจกรรมสายใย - สายสัมพันธ์ ม.หาดใหญ่ ณ ศูนย์กีฬาและกิจการ

ดาวน์โหลด
6 กรกฏาคม 2548
กิจกรรมงาน "ของดี ม.หาดใหญ่"

ดาวน์โหลด
6 กรกฏาคม 2548
โครงการดูเกรดผ่านมือถือ ในกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ งาน "ของดี ม.หาดใหญ่"

ดาวน์โหลด
8 กรกฎาคม 2548
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์

ดาวน์โหลด
14 กรกฏาคม 2548
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2548

ดาวน์โหลด
15 - 17 กรกฎาคม 2548
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา แนวทางพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด

หน้าที่1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6