ประมวลภาพ พิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2547 โดย ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2548 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา ในปีนี้รวมทั้งสิ้น 1,224 คน

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click